Giỏ hàng

Chính sách ưu đãi khách hàng

1.Cách sử dụng tích điểm

- Khách hàng trước khi thanh toán đọc thông tin số điện thoại và tên cho thu ngân.

- Thu ngân in 2 liên hóa đơn, 1 liên đưa khách hàng, 1 liên cửa hàng giữ.

- Nhân viên thông báo số điểm hiện tại của khách hàng.

- Chỉ chấp nhận chiết khấu đối với khách hàng có các mức điểm đạt quyền lợi.

2. Các mức đạt Khách hàng Vip và quyền lợi

- 10.000 đồng = 1 điểm

- Tích được số điểm 1.000- đạt hạng Bạc, sẽ được chiết khấu 5%. Sau 1 năm, tích lũy dưới 1.000 điểm sẽ quy về 0 điểm, khách hàng tính lại từ đầu cho các đơn hàng tiếp theo; tích lũy được 2.000 điểm sẽ được nâng lên hạng Vàng.

- Tích được số điểm 2.500- đạt hạng Vàng, sẽ được chiết khấu 10. Sau 1 năm, tích lũy dưới 2.500 điểm sẽ tụt xuống hạng Bạc; tích lũy được 4.500 điểm sẽ được nâng lên hạng Bạch Kim.

- Tích được số điểm 5.000- đạt hạng Bạch Kim, sẽ được chiết khấu 15. Sau 1 năm, tích lũy dưới 5.000 điểm sẽ tụt xuống hạng Vàng; tích lũy được 4.000 điểm sẽ được gia hạn thêm 1 năm sử dụng, bắt đầu từ ngày kết thúc chu kỳ cũ.

3. Sinh nhật

- Mức chiết khấu ưu đãi sinh nhật KH: 5% giá trị trên 1 hóa đơn, áp dụng trong 3 ngày: trước, trong và sau ngày sinh nhật.

- Đối tượng áp dụng: Các khách hàng đã có mã khách hàng, ngày sinh ở phần thông tin khách hàng và từng mua hàng tại hệ thống UNI. Khách hàng có mang chứng minh thư chính chủ đúng ngày hoặc giấy tờ tùy thân chứng minh ngày sinh nhật.

Lưu ý: Khách hàng cung cấp đầy đủ và đúng thông tin ngày sinh để được áp dụng ưu đãi sinh nhật.

4. Thời hạn hưởng quyền lợi

Số điểm tích có giá trị sử dụng trong vòng 01 năm kể từ ngày tích điểm, sau 1 năm sử dụng bắt đầu từ ngày kết thúc chu kỳ cũ.

 

Nhận bản tin UNI Fashion